fbpx

Indy Evo - doskonałe słuchawki True Wireless! Sprawdź!

SERWIS

Gwarancja

Polityka gwarancyjna

Skullcandy zapewnia 2-letnią gwarancję producenta, obejmuje ona ukryte wady wszystkich Produktów z wyjątkiem power banków, któreto objęte są roczną gwarancją oraz dodatków, które w ciągu 30 dni od dnia zakupu, podlegać mogą wymianie lub zwrotowi. Jeżeli Produkt zakupiono za pośrednictwem strony internetowej Skullcandy lub u Autoryzowanego Sprzedawcy, a w czasie zakupu Produkt miał ukrytą wadę Produkcyjną lub uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego przechowywania Produktu przed zakupem, wówczas Skullcandy, według własnego uznania, może (i) naprawić lub (ii) wymienić Produkt.
Skullcandy zastrzega sobie prawo do weryfikacji Produktu podlegającego roszczeniu gwarancyjnemu oraz do podjęcia decyzji, czy dany Produkt ma jedną z wad wskazanych w Gwarancji.
Prosimy zwrócić uwagę, że Skullcandy regularnie zmienia modele, kolorystykę oraz wzory Produktów i nie może zapewnić dostępności dokładnego zamiennika reklamowanego Produktu.
SKULLCANDY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z RZECZONEJ GWARANCJI. Pewne Państwa, nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio wynikające z Gwarancji, we wskazanym przypadku, rzeczone zastrzeżenie nie dotyczy tych podmiotów.
Z uwagii na brak możliwości kontrolowania jakości Produktów sprzedawanych przez nieautoryzowanych sprzedawców, Gwarancja Skullcandy nie obejmuje Produktów zakupionych za ich pośrednictwem. Jedynymi Produktami podlegającymi gwarancji, są te, zakupione u autoryzowanych sprzedawców podlegających kontroli jakości Produktów Skullcandy.

Wyszukiwarka